عدالت اقتصادی، آزادی و رشد اقتصادی

Program Picture

ما مردم نازنین

عدالت اقتصادی، آزادی و رشد اقتصادی
۰۷ مرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد عدالت اقتصادی گفت‌وگو کردیم و در این باب، درباره‌ تضاد بین عدالت و آزادی صحبت کردیم و نیز درباره‌ اندیشه‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌هایی که به برقراری عدالت و رشد اقتصادی پرداخته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه