بحران، شکست، پیروزی

Program Picture

ما مردم نازنین

بحران، شکست، پیروزی
۲۴ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد روند بحران، شکست، پیروزی گفت‌وگو کردیم و در این باره صحبت کردیم که آیا این روند در طول تاریخ همیشه یک توالی تکرارشونده بوده یا خیر، و این‌که چه عواملی باعث می‌شود برخی ملت‌ها از شکست پلی به‌ سوی پیروزی بسازند اما جوامع دیگر در انجام این کار ناموفقند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه