انتقام: عدالت‌خواهی یا نفرت‌پراکنی؟

Program Picture

ما مردم نازنین

انتقام: عدالت‌خواهی یا نفرت‌پراکنی؟
۲۰ خرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ انتقام صحبت کردیم و از جمله به این پرسش‌ها پرداختیم: انتقام چیست و چرا افراد دست به انتقام می‌زنند؟ در چه جوامعی انتقام رایج‌تر است و چه عواملی میل به انتقام را در یک جامعه افزایش می‌دهد؟ کنش انتقام‌جویانه چه تاثیری بر جامعه دارد؟ و آیا اساسا انتقام می‌تواند در برخی موارد بهترین راه‌حل باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه