موفقیت: عوامل موثر در تعیین مسیر موفقیت

Program Picture

ما مردم نازنین

موفقیت: عوامل موثر در تعیین مسیر موفقیت
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ موفقیت صحبت کردیم و به این پرسش‌ها پرداختیم: تعریف موفقیت چیست؟ چه کسی نقشه و مسیر موفقیت را برای افراد تعیین می‌کند؟ و آیا مسیر و لحظه‌ موفقیت برای همه‌ افراد یکسان است؟ یا باید یکسان باشد؟ آیا برای دست‌یابی به موفقیت یا دست‌کم برای داشتن احساس موفق بودن توجه به نیازها و خواسته‌های فردی مهم‌تر است یا هنجارهای اجتماعی؟ و چه نهادی هنجارهای اجتماعی را تعیین می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه