رابطه‌ آزادی با برابری و توسعه

Program Picture

ما مردم نازنین

رابطه‌ آزادی با برابری و توسعه
۱۹ فروردین ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ آزادی گفت‌وگو کردیم. ابتدا تعریف مشخصی از آزادی ارائه کردیم و سپس به دو رویکرد جامعه‌شناسی پرداختیم که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به آزادی نگاه کرده‌اند؛ رویکرد اول به بررسی رابطه آزادی و برابری می‌پردازد و رویکرد دوم به رابطه تنگانگ آزادی و توسعه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه