آداب و رسوم: سیزده به در

Program Picture

ما مردم نازنین

آداب و رسوم: سیزده به در
۱۲ فروردین ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره آداب و رسوم صحبت کردیم و به‌ طور خاص درباره‌ سیزده‌ به‌ در. درباره‌ تاریخچه و آداب و رسوم باستانی سیزده‌ به‌ در حرف زدیم و در مورد تغییرات این رسوم با گذر زمان. سپس به دلایل و عوامل مختلفی که باعث تغییر آداب و رسوم می‌شوند گفتگو کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه