مشورت: تأثیر خرد جمعی بر ارتقاء جوامع بشری

Program Picture

ما مردم نازنین

مشورت: تأثیر خرد جمعی بر ارتقاء جوامع بشری
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

در سی‌امین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ مشورت گفت‌وگو کردیم و صحبت‌مان را از تعریف و انواع مشورت شروع کردیم و به کارکرد آن در جوامع بشری رسیدیم و با بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس، در این باره صحبت کردیم که خرد جمعی چگونه می‌تواند باعث ارتقاء جوامع بشری شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه