قسمت ۲۷ – تار و پود زندگى: خاندان ملا على

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۷ – تار و پود زندگى: خاندان ملا على
۱۳ دی ۱۴۰۰

خاندان برغانى یکى از نامدارترین خاندان‌ها در میان علما بودند. از میان این‌ها، در این گفتار احوال کوچک‌ترین عموى حضرت طاهره، ملاعلى برغانى که نام او نیز در کتاب ایقان بیان شده را وارسى می‌کنیم. او هم به لحاظ‌هایى احوالى مشابه ملا عبدالخالق داشت که زندگى‌اش کمکى به فهم برخى بینش‌ها خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه