روز نو یا روز از نو: تأثیر فرهنگ بر میل به تغییر و تحول در جوامع بشری

Program Picture

ما مردم نازنین

روز نو یا روز از نو: تأثیر فرهنگ بر میل به تغییر و تحول در جوامع بشری
۲۸ اسفند ۱۳۹۹

در بیست و ششمین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تغییر و تحول در جوامع بشری صحبت کردیم؛ درباره‌ این‌که چگونه فرهنگ باعث تغییر یا میل به تغییر در جوامع می‌شود. در همین راستا درباره‌ ارزش‌ صحبت کردیم و در این مورد که چگونه یک ایده می‌تواند در نهایت یک تغییر بزرگ تاریخی را به وجود آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه