ترقی و پیشرفت زنان

Program Picture

ما مردم نازنین

ترقی و پیشرفت زنان
۲۱ اسفند ۱۳۹۹

در بیست و پنجمین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ زنان گفت‌و‌گو کردیم. درباره‌ تغییرات سینوسی وضعیت زنان در طول تاریخ صحبت کردیم و به بررسی نقش ویژه‌ کار و خانواده در این تغییرات پرداختیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه