قسمت ۲۴ – در ستایش سوختن: اراده بشرى در برابر احکام الهى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۴ – در ستایش سوختن: اراده بشرى در برابر احکام الهى
۲۲ آذر ۱۴۰۰

تاملى در آثارى که از اندیشمندان دینى قرون پیشین باقى مانده نشان می‌دهد که ایشان هم به محدودیت‌هایى که کتاب الهى و دین می‌توانسته در راه عقل و اندیشه بشرى بگذارد واقف بوده‌اند و آنان هم کوشیده‌اند مقام و موقف عقل آدمى و آزادى و اختیار او را محفوظ نگاه بدارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه