قسمت ۲۵ – تار و پود زندگى: ایمان عبدالخالق

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۵ – تار و پود زندگى: ایمان عبدالخالق
۲۹ آذر ۱۴۰۰

در کتاب ایقان از چندین نفر از بزرگان فضلا نام برده‌اند که امر حضرت باب را گردن نهادند. احوال دو نفر از این افراد بسیار با آن کسان دیگر تفاوت‌ها دارد، که آن تفاوت خود می‌تواند منبع بینش‌ها باشد. در این گفتار آغاز احوال یکى از این دو شخص، ملا عبدالخالق یزدى را وارسى خواهیم نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه