تربیت کودکان: نگاهی اجتماعی – تاریخی به کودک و خانواده

Program Picture

ما مردم نازنین

تربیت کودکان: نگاهی اجتماعی – تاریخی به کودک و خانواده
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

در بیست و دومین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تربیت کودکان گفت‌و‌گو کردیم در حوزه‌ کودک و خانواده، و با نگاهی به کتاب قرون کودکی «فیلیپ آریه» سعی کردیم در این زمینه تحلیلی اجتماعی – تاریخی داشته باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً چگونه مقوله‌ای به اسم کودک به وجود آمد و از مقوله‌ بزرگسال جدا شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه