ارج نهادن به تفاوت‌های فردی در نظام‌های آموزشی مدرن

Program Picture

ما مردم نازنین

ارج نهادن به تفاوت‌های فردی در نظام‌های آموزشی مدرن
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

در بیست و یک‌امین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تفاوت‌ها گفت‌و‌گو کردیم و برای بررسی این موضوع به‌ عنوان نمونه به سراغ آموزش و پرورش رفتیم و در این مورد صحبت کردیم که چگونه یک نظام آموزشی مدرن با ارج نهادن به تفاوت‌های فردی باعث شکوفایی و موفقیت دانش‌آموزان و در نهایت باعث پیشرفت جامعه می‌شود، و در سوی مقابل چطور یک نظام آموزشی سنتی با تاکید بر یکسان‌سازی، شکوفایی و موفقیت افراد را سرکوب می‌کند و در نهایت باعث پس‌رفت آن جامعه می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه