مهاجرت: انگیزه‌ها و پیامدها

Program Picture

ما مردم نازنین

مهاجرت: انگیزه‌ها و پیامدها
۱۶ بهمن ۱۳۹۹

در بیست‌امین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ مهاجرت گفت‌و‌گو کردیم؛ مقوله‌ چندوجهی و پیچیده‌ای که سعی کردیم خیلی مفید و مختصر نگاهی گذرا به برخی وجوه مختلف‌اش بیندازیم. ابتدا علل و انگیزه‌های مهاجرت را برشمردیم و سپس درباره‌ پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت برای کشور مبداء، کشور مقصد و افرادی که مهاجرت می‌کنند صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه