شجاعت: مصداق‌های شجاعت در فرهنگ ایرانی و دیگر فرهنگ‌ها

Program Picture

ما مردم نازنین

شجاعت: مصداق‌های شجاعت در فرهنگ ایرانی و دیگر فرهنگ‌ها
۰۷ اسفند ۱۳۹۹

در بیست و دومین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ شجاعت گفت‌و‌گو کردیم؛ و در این باره که شجاعت در فرهنگ ایرانی و غیر ایرانی به شکلی نمود پیدا می‌کند و این دو چه تفاوت‌هایی با هم دارند. هم‌چنین در خلال گفتگو دو کتاب و یک فیلم هم برای خواندن و تماشا کردن پیشنهاد کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه