Program Picture

ما مردم نازنین

عدالت
۲۹ آبان ۱۳۹۹

در نهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ عدالت صحبت کردیم. تاریخچه و تعریف عدالت را از دوران افلاطون و ارسطو آغاز کردیم و به مفهوم عدالت اجتماعی در دنیای مدرن رسیدیم و در باب مسئله‌ برقراری و برخورداری از عدالت گفت‌وگو کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه