سکوت ترسناک: ریشه‌های سکوت و نتایج سکوت

Program Picture

ما مردم نازنین

سکوت ترسناک: ریشه‌های سکوت و نتایج سکوت
۲۲ آبان ۱۳۹۹

در هشتمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ سکوت گفت‌وگو کردیم؛ درباره‌ ریشه‌های دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی – روانی سکوت صحبت کردیم و نیز درباره‌ این که چرا این سکوت می‌تواند ترسناک باشد و چه کسانی از این سکوت ترسناک سود می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه