فضای مجازی: آسیب اجتماعی یا بستری مهم برای تعاملات اجتماعی

Program Picture

ما مردم نازنین

فضای مجازی: آسیب اجتماعی یا بستری مهم برای تعاملات اجتماعی
۱۵ آبان ۱۳۹۹

در هفتمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ فضای مجازی گفت‌وگو کردیم؛ درباره‌ نقش مهم و پررنگ آن در تعاملات اجتماعی و تأثیر آن بر تغییرات بنیادین در حوزه‌های مختلف جامعه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه