Program Picture

ما مردم نازنین

عبدالبهاء
۰۶ آذر ۱۳۹۹

در دهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ حضرت عبدالبها گفت‌وگو کردیم؛ درباره‌ سفرهای عبدالبها به اروپا و آمریکا و تأثیر شگرف این سفرهای تاریخی بر جهانی شدن آئین بهائی. همچنین در مورد اهمیت و مزیت جهانی شدن یک پدیده‌ اجتماعی، مثل یک دین، صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه