پیش به‌سوی سیاره‌ بعدی: اشرف مخلوقات و محیط زیست‌ا‌ش

Program Picture

ما مردم نازنین

پیش به‌سوی سیاره‌ بعدی: اشرف مخلوقات و محیط زیست‌ا‌ش
۱۳ آذر ۱۳۹۹

در یازدهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ محیط زیست گفت‌وگو کردیم؛ درباره‌ سرمنشاء بحران‌های زیست‌محیطی و توجه انسان‌ها به این بحران‌ها. هم‌چنین در مورد دیدگاه‌های مختلف و متفاوت تاریخی و فلسفی نسبت به رابطه‌ انسان به‌ عنوان اشرف مخلوقات و محیط زیست صحبت کردیم و در نهایت با صحبت درباره‌ توسعه‌ پایدار سعی کردیم دورنمای احتمالی زندگی بر سیاره‌ زمین را ترسیم کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه