ملت‌ها و حقوق بشر

Program Picture

ما مردم نازنین

ملت‌ها و حقوق بشر
۲۰ آذر ۱۳۹۹

درباره‌ ارتباط بین جامعه‌شناسی و حقوق بشر، و نیز ریشه و سرمنشاء حقوق بشر. درباره‌ توزیع قدرت در جوامع صحبت کردیم و درمورد این‌که چطور ساختار قدرت در دولت‌های مختلف در واقع با اصول حقوق بشر سازگاری ندارد و اینکه چگونه می‌توان این ساختار قدرت را اصلاح کرد و به رعایت کامل حقوق بشر و برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه