وفاداری: ارزش‌های درونی و تعهد اجتماعی

Program Picture

ما مردم نازنین

وفاداری: ارزش‌های درونی و تعهد اجتماعی
۲۷ آذر ۱۳۹۹

در سیزدهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ وفاداری، و در واقع از دید جامعه‌شناختی، درباره‌ تعهد اجتماعی گفت‌وگو کردیم و تعریف و ویژگی‌ها و انواع تعهد اجتماعی را از دید جامعه‌شناسان مختلف مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در مورد فواید و راه‌های افزایش تعهد اجتماعی در یک جامعه صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه