خرید: یک ضرورتی عقلانی یا هوس و تفریحی اجتماعی؟

Program Picture

ما مردم نازنین

خرید: یک ضرورتی عقلانی یا هوس و تفریحی اجتماعی؟
۰۴ دی ۱۳۹۹

در چهاردهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ خرید گفت‌وگو کردیم و به نقد مصرف‌گرایی از دید جامعه‌شناسان مختلف پرداختیم، و سعی کردیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا خرید یک ضرورت عقلانی است یا چیزی جز یک هوس و تفریحی اجتماعی نیست؟ و آیا مسئله‌ای شخصی است یا اجتماعی؟ و در نهایت در مورد انواع خریداران صحبت کردیم و در این باره که چطور می‌توانیم یک خریدار اخلاقی باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه