سرمایه‌گذاری – بخش ۱

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

سرمایه‌گذاری – بخش ۱
۱۶ شهریور ۱۴۰۰

در این قسمت به تعریف و اهمیت سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود و در باب مفهوم بازار فراری و روش برخورد سرمایه گذاران در یک بازار فراری و همچنین چگونگی کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری مطالبی عنوان می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه