قسمت ۵۴ – فقره‌ چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۴ – فقره‌ چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی
۰۷ دی ۱۳۹۹

ای پسران تراب

اغنیا را از ناله‌ سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره‌ دولت بی‌نصیب مانند. الکرم و الجود من خصالی فهنیئاً لمن تزین بخصالی.

فقره چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه