شادی، و اثرات و ثمرات آن در جامعه

Program Picture

ما مردم نازنین

شادی، و اثرات و ثمرات آن در جامعه
۲۵ دی ۱۳۹۹

شادی چیست؟ چگونه تعریف می‌شود؟ آیا شادی مقوله‌ای درونی است یا بیرونی؟ شاد بودن افراد یک جامعه چه تأثیری بر آن جامعه دارد؟ و چه عواملی در جامعه بر شادی افراد تأثیر می‌گذارد؟ این‌ها پرسش‌هاییست که در هفدهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌شان گفت‌و‌گو کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه