هویت: شناختی یا القایی و تحمیلی؟

Program Picture

ما مردم نازنین

هویت: شناختی یا القایی و تحمیلی؟
۱۸ دی ۱۳۹۹

در شانزدهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ هویت گفت‌وگو کردیم؛ هویت از پیش تعیین شده. به تعریف هویت پرداختیم و به این‌که آیا هویت یک مسئله شناختی است یا القایی و تحمیلی؟ هم‌چنین در مورد مسئله انتخاب هویت در دنیای مدرن صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه