کتاب و کتاب‌خوانی

Program Picture

ما مردم نازنین

کتاب و کتاب‌خوانی
۰۹ بهمن ۱۳۹۹

در نوزدهمین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ کتاب و کتاب‌خوانی گفت‌و‌گو کردیم. از تاریخچه‌ پیدایش کتاب و رواج کتاب‌خوانی شروع کردیم، به مقایسه کتاب با رسانه‌های شفاهی مثل رادیو و تلویزیون پرداختیم و در نهایت علل تاریخی – فرهنگی تفاوت آمار کتاب‌خوانی و سرانه‌ مطالعه در ایران و اروپا را بررسی کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه