کتی هینگ ماشین فقرا را تعمیر می‌کند

Program Picture

یک قهرمان

کتی هینگ ماشین فقرا را تعمیر می‌کند
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

کتی هینگ که شاهد عدم توانایی پرداخت هزینه‌های تعمیر ماشین توسط افراد کم درآمد بود، با تاسیس گاراژی به همین منظور به کمک این افراد می‌شتابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه