دنیل ایوانکویچ و درمان بیماران فاقد بیمه درمانی

Program Picture

یک قهرمان

دنیل ایوانکویچ و درمان بیماران فاقد بیمه درمانی
۲۴ اسفند ۱۳۹۷

دنیل ایوانکویچ، جراح ارتوپد که شاهد عدم برخورداری قشر محروم جامعه از مراقبت‌های پزشکی لازم بوده، به درمان بیماران فاقد بیمه درمانی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه