جیمز ویترز و درمان بی‌خانمان‌ها

Program Picture

یک قهرمان

جیمز ویترز و درمان بی‌خانمان‌ها
۰۹ فروردین ۱۳۹۸

جیم ویترز، پزشکی که با ابداع روش «پزشکی خیابانی» با بی‌خانمان‌ها ارتباط برقرار کرده و به درمان بیماری‌هایشان می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه