ریچارد نارس و کمک به کودکان سرطانی

Program Picture

یک قهرمان

ریچارد نارس و کمک به کودکان سرطانی
۰۲ شهریور ۱۳۹۷

ریچارد نارس که فرزند خود را در اثر سرطان از دست داده، برای کودکان بیمار و خانواده هایشان وسیله نقلیه مناسب فراهم می‌کند و با انجام دوی ماراتون به بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به این کودکان کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه