دنیل گلوتو و رویای کودکان

Program Picture

یک قهرمان

دنیل گلوتو و رویای کودکان
۲۲ آذر ۱۳۹۸

دنیل گلوتو که خود کودکانی را به فرزندی گرفته، برای برآورده کردن آرزوهای ساده این بچه‌ها، وب‌سایتی را راه اندازی کرده که آرزوهای کودکان بی‌سرپرست را به اطلاع افراد خیری که مایل به کمک کردن هستند می‌رساند و به تحقق این آرزوها کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه