Program Picture

یک قهرمان

ماما رزی
۱۰ آذر ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما معلم سابق مدرسه‌ای است که در خانه خود را به‌ روی کودکان بی‌سرپرست در کیپ‌تاون گشوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه