Program Picture

یک قهرمان

مونا پاتل
۱۷ آذر ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما زنی است که در سن ۱۷ سالگی در یک تصادف پای خود را از دست داده و موسسه‌ای برای کمک به افراد قطع عضو تاسیس کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه