مری رابینسون و یاری سوگواران

Program Picture

یک قهرمان

مری رابینسون و یاری سوگواران
۱۷ آبان ۱۳۹۸

مری رابینسون که پدرش را در دوران نوجوانی از دست داده بود با تاسیس مرکزی به بچه‌ها و خانواده‌هایی که عزیزی را از دست دادند کمک می‌کند تا به درستی سوگواری کنند تا در آینده دچار مشکلات نشوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه