Program Picture

یک قهرمان

روت هنریکس
۰۳ آبان ۱۳۹۸

روت هنریکس بانوی سالخورده‌ای که یک غذاخوری کوچک را اداره می‌کند، به کمک عده‌ای داوطلب برای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن غذا تهیه می‌کند و به آن‌ها تحویل می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه