تعصبات قومی و نژادی و زبانی

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصبات قومی و نژادی و زبانی
۳۰ تیر ۱۳۹۸

بهزاد: به نظر میرسه یکی از اساسی‌ترین تبعیضاتی که بعضی از نویسندگان مطرح میکنن اینه که اقوام ایرانی از استفاده از زبان خودشون در مدارس و رسانه‌های محلی محروم هستن و به همین علت دانش آموزاشون به علت اینکه تسلط کافی به زبان فارسی ندارن، در آموختن مطالب دچار سختی و مشکل میشن و نسبت به بقیه دانش آموزان در شرایط نامطلوب‌تری قرار می‌گیرن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه