تعصب مذهبی – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۱
۱۳ مرداد ۱۳۹۸

شیما: همه انواع تعصب میتونن خیلی خطرناک و ویرانگر بشن اما شاید از همه خطرناکتر و خانمان براندازتر تعصب مذهبی یه چون از همه انواع تعصب قوی‌تره و میتونه افراد رو به نام دین و اخلاق به غیردینی‌ترین و غیراخلاقی‌ترین کارها وادار کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه