Program Picture

تفکرات پویا

کاش حرف همو می‌فهمیدیم

۱۴ مهر ۱۳۹۹

پویا در مدرسه‌ای درس انگلیسی می‌خواند که ملیت‌های مختلف برای یادگیری به آنجا می‌آیند و گاهی ارتباط با زبان مشترک و عدم تسلط بر آن باعث مشکلاتی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه