Program Picture

تفکرات پویا

بال‌های اشتیاق

۰۱ دی ۱۳۹۹

پویا در این قسمت از دوستی می‌گوید که برای شناخت دنیا و آنچه دوست دارد باشد، سنت‌های خانوادگی را پشت سر گذاشت و بدون تعصب به افق‌های جدیدی در زندگی‌اش رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه