تفکرات پویا

Program picture

تفکرات پویا

تفکرات پویا حکایتی است از پویا و تفکرات روزمره‌اش در مورد مسائل اجتماعی بر اساس خاطرات خودش. او در عین بیان داستان‌هایی از زندگی فردی‌اش به تفکر در مورد چرایی‌های آنها می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه