Program Picture

تفکرات پویا

فارغ از جبر جغرافیا

۱۳ دی ۱۳۹۹

این داستان نگاهی است به این که نباید محل زندگی، جنسیت، نژاد، پس زمینه خانوادگی و… باعث محرومیت‌های انسان‌ها از حقوق اجتماعی آن‌ها شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه