پیام رضوان ۲۰۱۶

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۶
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

در قسمت چهارم پادکست چراغ و دریچه، گفتگو راجع به پیام رضوان ۲۰۱۶ را آغاز می‌کنیم.
یک جمله از پیام مبنای صحبت‌های این قسمت قرار گرفته است: گام‌های کوچک، اگر مرتب و سریع باشد به طی مسافتی طولانی می انجامد.
در طول صحبت ها به این نکته نیز اشاره می‌کنیم که ما طبق خواسته بیت العدل اعظم، چگونه می‌توانیم فعالیت‌های خویش در مسیر جامعه‌سازی را نه تنها پرورش دهیم، بلکه تلطیف کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه