پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۲

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۲
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

در هفتمین قسمت از پادکست چراغ و دریچه به صحبت در مورد پیام رضوان ۲۰۱۸ ادامه می‌دهیم. در این پیام به فرد، جامعه و موسسات و تعامل بین آن‌ها اشاره می‌شود و این که در پیشبرد اهداف هر برنامه‌ریزی، نقش فرد از چه درجه بالایی از اهمیت برخوردار می‌باشد. بیت العدل اعظم می‌نویسند که در جریان گرامیداشت دویستمین سال روز میلاد حضرت بهاءالله، افراد به ابتکارات شخصی دست زدند و جامعه به کوشش‌های جمعی مبادرت کرد. این تلاش‌ها به همه ما نشان داد که تعاملات روزمره ما با افراد می‌تواند به رساندن پیام حضرت بهاءالله به آنان منجر شود. این تلاش‌ها در دویستمین سال روز میلاد حضرت بهاءالله به بذری تشبیه شده است که امید می‌رود در دویستمین سال روز میلاد حضرت باب در طول دو سال، به ثمر برسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه