چراغ و دریچه

program picture

چراغ و دریچه

پادکست چراغ و دریچه گفتگویی است درباره پنج پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری و روحانی جامعه بهائی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ که به بیان و بررسی نکاتی چند از متن این پیام‌ها به شکلی صمیمانه و نه کارشناسانه می‌پردازد.
پیام‌های بیت العدل اعظم در طول این چند سال به جمع‌بندی و بیان دستاوردهای جامعه جهانی بهائی اختصاص داشته است.
برنامه چراغ و دریچه به بازگویی تعدادی از این فعالیت‌ها و دستاوردها می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه