پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۴

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۴
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

در قسمت نهم از پادکست چراغ و دریچه به آخرین صحبت‌ها راجع به پیام رضوان ۲۰۱۸ می‌پردازیم.
مرور بخش‌های آخر این پیام، مرور برنامه‌هایی است که به آینده مربوط می‌شود. با وجود گذشت دو سال از تاریخ این پیام، هنوز هم یک تعداد از برنامه‌ها مربوط به آینده هستند که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
بیت العدل اعظم به اختصار به دوره‌های متوالی پنج ساله که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده اشاره می‌کنند و می‌نویسند که بعد از بیست و پنج سال یعنی اختتام پنج برنامه‌ریزی پنج ساله در سال ۲۰۲۱ ما وارد یک برنامه‌ریزی کوتاه اما بسیار مهم خواهیم شد. برنامه‌ریزی‌ای یک ساله از رضوان ۲۰۲۱ تا رضوان ۲۰۲۲ که به ما این آمادگی را خواهد داد تا با موجی از برنامه‌ریزی‌های جدید همراه و همگام شویم و کشتی امر الهی را به سمت قرن سوم حیات خودش پیش ببریم.
از زمان پایان این برنامه‌ریزی یک ساله در رضوان سال ۲۰۲۲ تا آستانه قرن سوم امر بهائی، بیست و دو سال زمان داریم.
اما در این دوازده ماه یعنی از رضوان ۲۰۲۰ تا رضوان ۲۰۲۱ ما چند بزرگداشت خواهیم داشت. نخست گردهمایی ویژه‌ای در مرکز جهانی به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء می‌باشد و بعدی در تاریخ ژانویه ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد که مقارن است با صدمین سال قرائت الواح وصایا. الواح وصایا یکی از آثار حضرت عبدالبهاء است که وصیت‌نامه ایشان نیز محسوب می‌شود.
سلسله کنفرانس‌هایی نیز بعد از این دو رویداد به ترتیب تشکیل خواهد شد.
در بندهای پایانی، بیت العدل اعظم به همانندی‌ها و مشترکاتی اشاره می‌کنند که بین دوره حیات حضرت باب با این زمان که ما در آن به سر می‌بریم وجود دارد و ایام پیش رو را فرصتی مغتنم معرفی می‌کنند برای مرور حیات پیروان دلاور حضرت باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه