پیام رضوان ۲۰۲۰ – بخش ۱

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۲۰ – بخش ۱
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

با دریافت پیامی زودهنگام، به چشم‌اندازی تازه در ارتباط با بحران جهانی کرونا دست می‌یابیم. بیت العدل اعظم در این پیام این گونه می‌نویسند که هرگز به این اندازه واضح و آشکار همه توان اجتماع، بستگی به اتحادی پیدا نکرده بود که باید در عمل به منصه ظهور برسد و در ادامه این بشارت را به ما می‌دهند که در تمام طول این سال‌ها ما به پرورش خصائل و فضائلی مشغول بوده‌ایم که در این زمان به شدت نیازش احساس می‌شود. در این اپیزود آن خصائل برشمرده شده است.
حفظ این خصیصه‌ها به عقیده بیت العدل اعظم در شرایط کنونی که بسیاری از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا آشفته حال و پریشان خاطر هستند، خدمتی بزرگ محسوب می‌شود.
و در ادامه به ما اطمینان می‌دهند که عالم انسانی با پشت سر گذاشتن این بحران به شکلی کاملا جدید ظاهر خواهد شد که به این ظهور دوباره به شکلی تازه نیز در این قسمت پرداخته شده است.
بیت العدل اعظم معتقد هستند که با توجه به این بحران فراگیر، فعلا زمان مناسبی برای برشمردن دستاوردهای جامعه جهانی بهائی در ارتباط با جامعه‌سازی نیست. تنها به ذکر یک جمله کم نظیر بسنده می‌کنند که در این اپیزود به آن اشاره شده است.
برای ما دعای خیر می‌نمایند و از ما می‌خواهند که در خلوت خویش به آنان بپیوندیم و دست به دعا برداریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه