پیام رضوان ۲۰۱۹

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۹
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

در اپیزود دهم از پادکست چراغ و دریچه و در آغاز پیام رضوان ۲۰۱۹ با انبوهی از خبرهای خوش ازدیاد و افزایش مواجه می‌شویم:
ازدیاد تحرک ناشی از جشن‌های دویستمین سالروز میلاد حضرت بهاءالله.
افزایش فعالیت‌های جامعه‌سازی.
افزایش بیش از پنجاه درصدی فعالیت‌های اساسی بعد از گذشت دو سال و نیم از این برنامه‌ریزی پنج ساله.
نیز ازدیاد تعداد جلسات دعا به بیش از دو برابر و موارد زیاد دیگری از این دست.
بیت العدل اعظم در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که تلفیق جلسات دعا با تلاش‌های آموزشی برای گروه‌های سنی مختلف باعث پرورش جوامعی می‌شود که به دو خصیصه ممتاز شده‌اند. به آن دو خصیصه در این اپیزود پرداخته شده است.
بخشی از این قسمت از برنامه به توضیح درباره سومین نماد رشد اختصاص پیدا کرده است. دستاوردی بزرگ که در زمان انتشار این پیام رضوان، در پانصد منطقه از دنیا استقرار یافته است. مجموعه ویژگی‌هایی که باید در یک منطقه به وجود بیاید تا فعالیت رشد در آن جا نماد اول و دوم را پشت سر بگذارد و وارد نماد سوم از پیوستار رشد بشود، در این اپیزود توضیح داده شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه